duminică, 24 februarie 2008

ISTORIA SECRETĂ - DACIA PREISTORICĂ - CARTEA ROMÂNILOR

ISTORIA SECRETĂ - DACIA PREISTORICĂ - CARTEA ROMÂNILOR

Articol trimis de Leyda

„Va veni o vreme când se va acorda atenţie acestui popor, prea puţin luat în seamă. Cântece şi armonii se vor auzi venind de la această ţară despre care nu se prea vorbeşte. După mii de ani de vieţiuire, acest neam se va ridica şi lumea se va uimi ca de o minune, aflând, în sfârşit, câte lucruri a ştiut neamul acesta despre conştiinta universală. Bucuriile acestui popor au rămas ascunse; nefericirile lui n-au fost cunoscute. Nimeni nu i-a scris mitologia. Puţini i-au cunoscut istoria. Şi totuşi, oamenii aceştia au avut mai mult decât oricare alţii geniul mitului…”
Prinţesa Martha Bibescu

TRANSCÂNTECUL

Viteaz ce stăpâneşte Raiul, Infernul, Marea şi Pământul,
Smerit am îndrăznit să-Ţi caut Slăvita-Ţi Faptă şi Cuvântul!
Eu, viţă din Orpheus- magul jertfit cândva în vârf de munte,
Peste-ntuneric vreau să scapăr spre a zări Divina Punte!
Şi unde-a fost mai greu Tu înger mi-ai trimis in ajutor
Şi eu am tălmăcit doar unde mi-era si mie mai uşor,
Ca fiii Tăi ce scumpi sunt Ţie să aibă-alin şi mângâiere,
Ştiind că sunt mărgaritare din Prea Divina Adiere
Şi că în cerurile-albastre i-aştepţi mereu pe cei mai buni
Şi că durerea lor întreagă pe veşnicie o răzbuni.
O, Domn ce stăpâneşte Raiul, Infernul, Marea si Pământul,
Pe curcubeu i-ademeneşti pe cei ce-Ţi respectă Legământul!
Clintind din temelii tăria, Tu umpi iasmele de groază,
Temut de îngeri şi de oameni, esti cea dintâi in lume rază,
Eşti ascultat şi de Ursite, alminteri neînduplecate
Şi mamă şi părinte vesnic Tu eşti Stăpânul-Viu-a-Toate!
Dezlănţui viscole turbate, chemi norii să umbrească zarea,
Cu fulgere brăzdezi văzduhul şi tulburi cu năhalpe marea
Şi oştile de stele toate pe crugul lor ceresc întruna
Urmează sfaturile tale acum şi ieri şi totdeauna!
La Tronul Tău cu nimb de flacări vin prea grăbiţii vestitori,
Grijindu-se mereu să afli ce-nfăptuiesc cei muritori;
Faci să răsară primăvara flori dalbe-n proaspete petele
Şi rodul lor e tot din mila profundă a Măriei Tale.
Monarh ce stapâneşte Raiul, Infernul, Marea şi Pământul,
Smerit Îţi cer acum să-mi dărui Înţelepciunea şi Cuvântul!

Adrian Bucurescu

În numele Tatălui,
a Mamei,
al Fiilor şi Fiicelor
şi Sfântului Duh
AMIN!

MÂNDRIE

Pe acest pământ,
cu nume sfânt,
trăita-n vremuri de demult
un vechi popor.
Cu cinste te primeau, sau cu săgeţi,
acest popor de daco-geţi,
şi şi-a jertfit el multe vieţi
pentru-un ogor.
Din ei, sub nimb de laur,
Timpul, mare faur,
născu din sânge şi din aur
un alt popor,
NEMURITOR!

Mihail-Mircea Predescu

Pentru a uita de micimea contemporană, trebuie să revenim neapărat, la acest Titan al Naţiei Române: NICOLAE DENSUŞIANU.
„Cine nu are trecut nu are nici viitor” , este un adevăr bine cunoscut. Din fericire, şi în acest domeniu, ca în toate momentele grele din întreaga lor istorie, ROMÂNII AU ŞTIUT SĂ RENASCĂ DIN PROPRIA LOR CENUŞĂ! În mod straniu şi deloc comandat, exact când li se pregătea ştergerea istoriei, prin „istorii alternative” sau culpabilizări exceutate de agenţi de influenţă, românii au manifestat un neaşteptat şi imens interes pentru (pre)istoria ţării lor, în ciuda avertismentelor “aleşilor” că „istoria duce la naţionalism”…Ce blasfemie să fi patriot!
România se află într-o mare dilemă şi într-un punct crucial al istoriei sale!
România, oricât ar părea de ciudat, reprezintă un “obiectiv” extrem de periculos şi riscant. Poziţia ei geostrategică, ce i-a adus atâtea nenorociri în cursul istoriei, îl constituie o stranie platoşă de apărare! Teritoriile româneşti sunt revendicate sau prezintă interes maxim pentru atâtea ţări, încât orice război asupra României s-ar putea transforma, într-unul mondial. Nu întâmplător încă din secolul XVIII există credinţa că, cine stăpâneşte Gurile Dunării (Istrului) stăpâneşte Europa.
În aceste condiţii, România a fost „împărţită” demult între Marile Puteri şi ocupată „invizibil” începând cu decembrie 1989. Acum, SUA pare a se crede într-o poziţie atât de puternică încât începe să ignore înţelegerea de la finele anilor `80 şi să dorească transformarea României într-un „pion american” în inima Europei şi în „coasta” Rusiei.
Ecuaţia timpului (Cronos) etern pe Terra este: TRECUT+PREZENT=VIITOR, prezentul nu există în absenţa trecutului, implicit viitorul în absenţa prezentului
ZEUS EUROPA/ KRONOS/ SATURNUS SENEX JUPITER OPTIMUS MAXIMUS/ MOŞ CRĂCIUN/ TIMPUL/ ETERNITATEA. Vezi Dacia Preistorică (în continuare DP), Nicolae Densuşianu
D.p.d.v. strategic-militar prezenţa unor trupe străine pe teritoriul unei ţări reprezintă neoficial ocuparea acelui teritoriu de către statul reprezentat de forţele sale armate.
La acestea dacă adăugăm semnificaţia concluziilor sumerologului A. Kifişin, susţinătorul cercetătorilor N. Vlassa şi Boris Perlov, care au prezentat confirmarea ştiinţifică a vechimii celor trei tabliţe de lut, descoperite în 1961 la Tărtăria, pe Mureş, aducând date noi şi publicând o hartă special întocmită în care se demonstrează că strămoşii românilor de azi au exercitat o influenţă puternică asupra culturii lumii antice, respeciv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei! Dacă ţinem cont de concluziile istoricului MARIJA GIMBUTES de la Institutul de Arhelogie al Universităţii California din L.A. care spune: România este vatra aceea ce am numit VECHEA EUROPĂ, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.e.n. axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate patriarhale de luptători din epocile bronzului şi fierulu şi că civilizaţia străveche din România precede cu câteva milenii celei sumeriene , vom înţelege de ce în Dacia s-au dezvoltat: Filosofia, Etica, Fizica, Matematica, Logica, Botanica, Ştiinţele practice, Medicina, Legile Naturii, Biologia, Astronomia, Astrologia, s-au transcris legi scrise de Hermes Trismegistus, care se păstrează până astăzi sub numele de BELAGINES(QUAS USAM NUNC CONSERIPTAS BELAGINES MUMCUPANT). Dacă luăm aminte constatarea lui DIONISIE PERIGETUL: ţara imensă a Dacilor şi cea a lui HERODOT că dacii făceau parte din neamul cel mai numeros din lume, după cel al indienilor şi deci nu putea să piară! Vom înţelege de ce, în mod parşiv România a fost total izolată!
C.F.R./ Council of Foreign Relations/ Clubul celor 300-Organizaţii secrete de „Constructori Iluminaţi”
Scriitorul Lucian- dupa 192 dC
Existau două niveluri de instrucţie, numite academic şi popular. Cel academic corespunde culturii romane antice şi era numit „Latina Culta”, iar cel popular corespunde populaţiei provinciale în general şi se numea “Lingua Prisca”. (Nicolae Densuşianu, Dacia Preistorica, Bucureşti 1986.p. 674-676; a vedea şi serialul lui Vasile Cărabiş-Despre pierderea limbii Dacilor, publicat în Noi Tracii, feb.1983, p. 12-15; mar.1983, p. 51-55; mai1983 p. 14-15; iun p.12-13; iul-aug p.5-8; oct1984 p.4-12; Dumitru Serbu-Pe urmele limbii Dacilor în Noi Tracii, dec.1985 p.18-23, ian1986 p.4-9; M.Rădulescu-Limba Dacilor în Noi Tracii, dec1979, p.13-14)
Cercetător spiritual-istoric, dacolog, preot Dumitru BĂLAŞA, în Dacii de-a lungul mileniilor(în continuare DDLM); Fontes I p.507, p.614-615; Fontes II p.292-293
Vezi Dacii de-a lungul mileniilor, D. Bălaşa
Vezi De la Tărtăria la ţara Luanei, Paul-Lazăr Tonciulescu
A Carpato-Atlanţilor de la poalele muntelui Atlas, unde zeii au fost zămisliţi, vezi Dacia Ptreistorică
Vezi Contemporanul 13 mai 1988, p.10 – Silvia Păun, Complexitatea atributelor culturii din vatra Carpato-Danubiano-Pontică; revista Arhitectura nr. 3 – 1984, p.71-82
Vezi DP şi DDLM
Un singur vecin ne era prieten, conform butadei: România are doi vecini buni- Marea Neagră şi Jugoslavia. Din anul 2003, Jugoslavia nu mai există, iar Ucraina, prin Insula Şerpilor, se află lângă litoralul nostru!...În plus, „cumetrii” sârbi nu pot uita ca am dat o mână de ajutor la devastarea ţării lor. Bombardarea JugoS(c)LAVIEI a avut mai multe scopuri. Unul din acestea a fost...LUPTA CU TRECUTUL. S-a amintit de bombardarea sălbatică a NIŞ-ului, fostul NAISSUS, unde s-a născut împaratul trac CONSTANTIN CEL MARE, cel care a dat „undă verde” creştinismului în Imperiul Roman. A fost cea mai mare lovitură aplicată vreodată iudaismului, dorit ca religie universală, şi n-a fost iertat nici după 17 secole... Domnul Eugen Delcea completează cu alte informaţii. Zona bombardată de americani în 1999, răsturnatul lui 666- numărul lui ZALMOXIS/ SATURN, se încadrează în regiunile numite în antichitate MOESIA (citit Mesia) şi ILLIRIA. Ambele denumiri îl evocă pe Dumnezeu Zamolxis- Ra(m)/ zeul Moş/ Moş Crăciun. Moesia se traduce prin „Moşul”, iar Illira se traduce prin “Dumnezeul Ra”, la fel cum la semiţi El=Dumnezeu.
Deocamdată, România a fost izolată total şi ocupată „invizibil” atâta timp cât nu mai prezintă pericolul de polarizare pozitivă menţionat de profeţii evrei sau indianul SADHU SUNDAR SINGH, a fost lăsată în pace şi “pusă deoparte”.
A mai rămas Sumerul, adică Irak. Fii lui Israel au făcut o imensă eroare să se revendice dintr-un sumerian, fiu de mare Preot la NIPPUR, Abram (cel binecuvântat de zeul Ram), transformat în Abraham (“Tatăl unei mulţimi”). N-aveau de unde să ştie că adevărul va ieşi la iveală: sumerienii erau migraţi din HAR-DEAL (Casa/ Gradina Domnului)

Niciun comentariu: